Zverejňovanie


Názov dokumentu Vytvorené Download
Dodatok č. 1 - Rámcová dohoda na zabezpečenie dodávky potravín 17.07.2024
Darovacia zmluva ELANFIT s.r.o., Gbely 11.06.2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študentov 27.05.2024
Zmluva č. 2024-ORG-R-V-SI-0304 o poskytnutí účelovej dotácie 20.05.2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia EPH 20.05.2024
Dohoda číslo 2024/77/029 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu 30.04.2024
Licenčná zmluva k predmetu priemyslového vlastníctva 03.04.2024
Rámcová dohoda na zabezpečenie služby prania prádla 29.02.2024
Darovacia zmluva Lekáreň Veronika 31.01.2024
Zmluva o poskytovaní služieb - GDPR 26.01.2024
Názov dokumentu Vytvorené Download
Faktúry 05/2023 19.06.2024
Faktúry 04/2024 20.05.2024
Faktúry 03/2024 18.04.2024
Faktúry 02/2024 19.03.2024
Faktúry 01/2024 21.02.2024
Faktúry 12/2023 26.01.2024
Faktúry 11/2023 12.12.2023
Faktúry 10/2023 15.11.2023
Faktúry 09/2023 17.10.2023
Faktúry 08/2023 16.10.2023
Názov dokumentu Vytvorené Download
Návrh zmluvy chladiaci box 21.07.2020
Návrh zmluvy elektrický varný kotol 2020 21.07.2020
Návrh zmluvy sušička 2020 21.07.2020
Návrh zmluvy pračka 2020 21.07.2020
Výzva na predloženie ponuky - Prevádzkové stroje a prístroje 2020 21.07.2020
Rámcová dohoda na poskytovanie služby pranie prádla 01.02.2019
Objednávka - maliarske a natieračské práce júl 2016 27.07.2016
Názov dokumentu Vytvorené Download
Výročná správa 2023 19.06.2024
Výročná správa 2022 29.06.2023
Výročná správa 2021 21.06.2022
Výročná správa 2020 31.05.2021
Výročná správa 2019 25.06.2020
Výročná správa 2018 25.06.2019
Výročná správa 2017 28.05.2018
Výročná správa 2016 10.04.2017
Výročná správa za rok 2015 12.04.2016
Výročná správa za rok 2014 08.04.2016
Názov dokumentu Vytvorené Download
Objednávky 01/2024 - 03/2024 18.04.2024
Objednávky 10-12/2023 26.01.2024
Objednávky 7-9/2023 17.10.2023
Objednávky 4-6/2023 01.08.2023
Objednávky 1-3/2023 01.08.2023
Objednávky 10-12/2022 10.03.2023
Objednávky 7-9/2022 10.03.2023
Objednávky 4-6/2022 25.08.2022
Objednávky 1-3/2022 20.05.2022
Objednávky 10-12/2021 22.03.2022
Názov dokumentu Vytvorené Download
Údaje k výpočtu FPP za rok 2023 07.02.2024
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 07.02.2024
Údaje k výpočtu FPP 28.09.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 14.04.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 14.04.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 14.04.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 14.04.2023
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 14.04.2023