Dokumenty


Názov dokumentu Download
Oznam - voľné pracovné miesto - zdravotná sestra
Náležitosti potrebné na príjem klienta
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom pokojnej staroby n.o., Gbely - platný od 1.7.2022
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (2% dane) 2022
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
Krízový plán 2022
návštevy 10.1.2022
voľné pracovné miesto - opatrovateľ/ka
Voľné pracovné miesto - kuchár / kuchárka
VZN č. 1/2021 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb Dom pokojnej staroby n.o., Gbely platného od 1.9.2021