Dotazníky


Názov dokumentu Download
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Hudecova
Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb 2022 Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb október 2021 - budova Hudecova
Prijímatelia sociálnych služieb október 2021 - budova Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb apríl 2021 - budova Prof. Čárskeho
Prijímatelia sociálnych služieb apríl 2021 - budova Hudecova
Prijímatelia sociálnych služieb jún 2020 - budova Hudecova
Prijímatelia sociálnych služieb jún 2020 - budova Prof. Čárskeho
prijímatelia sociálnych služieb január 2020 - budova Hudecova
prijímatelia sociálnych služieb január 2020 - budova Prof. Čárskeho