Dokumenty


Názov dokumentu Download
Vízia a stratégia Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
VZN Mesta Gbely č. 2/2019 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.04.2019
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018