Dokumenty


Názov dokumentu Download
smernica č. 2/2021 Uvoľnenie opatrení od 3.5.2021
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020
OZNAM - preberanie balíčkov od rodiny 11/2020
Zákaz návštev
5/2020 Smernica Uvoľnenie opatrení v súvislosti s príjmom prijímateľa sociálnej služby
Odovzdávanie vecí od rodinných príslušníkov obyvateľom - od 18.5.2020
Krízový plán COVID-19
Poďakovanie
Domáci poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
OZNAM - preberanie balíčkov od rodiny 11/2020