Mesiac úcty k starším 2022


Dátum článku: 03-11-2022


Zavítala k nám opäť jeseň a s ňou mesiac OKTÓBER, ktorý je mesiacom úcty k starším. Pre našich klientov sme pripravili oslavy, ktoré vyjadrujú úctu a poďakovanie za všetko čo pre nás urobili. Oslava sa začala príhovorom pani riaditeľky, potom sa všetkým prihovoril pán primátor Ing. Jozef Hazlinger. Deti zo základnej a materskej školy nám predviedli svoje spevácke a tanečné vystúpenia, ktoré zakončili vtipnou scénkou. Naši obyvatelia sa na tento deň taktiež dlho pripravovali a predviedli nám svoje spevácke vystúpenie, ktoré na záver spestrili vtipmi. Na záver kultúrneho programu k nám prišla folklórna skupina Gbelan, ktorá si spolu s klientmi zaspievala. Celý kultúrny program ukončil pán primátor, ktorý odovzdal ceny úspešným súťažiacim v jesennej októbrovej olympiáde, ktorá sa koná každý rok v našom zariadení. Každý obyvateľ dostal od pána primátora milý darček. Pán primátor taktiež poďakoval všetkým zamestnancom za ich vykonanú prácu. Každého obyvateľa sme obdarovali medovníkovou podkovičkou na pamiatku. Zamestnanci spolu s klientmi si pripravili pre pani riaditeľku, pani prednostku a pána primátora kytice kvetov a malé darčeky v podobe vlastných výrobkov, ktorými obdarovali aj členov folklórnej skupiny Gbelan, pani učiteľky a pána riaditeľa. Naši milý seniori, prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, radosť zo života, aby vás aj ďalšie roky sprevádzala láska, úcta a pozornosť. Na záver sa chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, klientom a zamestnancom, ktorý sa podieľali na príprave slávnosti.