O nás


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu opatrovateľskú službu a sociálnu službu jedáleň.

Sociálne služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb sú poskytované v dvoch zariadeniach. DPS I sa nachádza na ulici Prof. Čárskeho. V roku 2012 bolo zariadenie kompletne zrekonštruované, vrátane rekonštrukcie kuchyne, dobudovania interiéru a vonkajších úprav. DPS II sa nachádza na ulici Hudecova. Zariadenie je v prevádzke od roku 2007, vzniklo rekonštrukciou bývalej slobodárne Nafta Gbely.

Obidve zariadenia sú bezbariérové. Klienti sú ubytovaní v 1, 2 a 3-lôžkových izbách, súčasťou ktorých je interiérové vybavenie a zariadenie alarmu na privolanie pomoci. V zariadení DPS I sú sociálne zariadenia na chodbe, v zariadení DPS II má každá izba predsieň s WC a sprchovacím kútom.

Zariadenia sú od seba vzdialená 150 m, obidve sú obklopené parkom s jazierkami, súčasťou sú altánky, ktoré slúžia na oddych.

Kapacita v DPS I na ulici Prof. Čárskeho:

  • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma – 45 miest,

Kapacita v DPS II na ulici Hudecova:

  • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma – 58 miest,
  • domov sociálnych služieb, pobytová – celoročná forma – 4 miesta,

Klientom zariadenia je okrem odborných a obslužných činností, poskytované aj zabezpečenie voľno-časových aktivít najmä formou ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie a formou rôznych výletov a podujatí, ktoré napĺňajú klientom voľný čas a zvyšujú kvalitu ich života.

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely poskytuje aj domácu opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná občanom v ich prirodzenom domácom prostredí. Predstavuje najmä pomoc pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Sociálnu službu jedáleň využívajú najmä seniori z mesta Gbely. Sociálna služba je poskytovaná buď formou stravovania v jedálni v budove zariadenia alebo formou dovozu obedov do domácnosti.

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely vykonáva za účelom zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb podnikateľskú činnosť, a to v oblasti pohostinskej činnosti a výroby pekárskych a cukrárenských výrobkov.